Get Adobe Flash player

บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ต่อการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือเหนือกว่ามาตรฐานที่ยอมรับกันระดับนานาชาติ ด้วยเหตุผลนี้บริษัทจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่เสมอเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยมีนโยบายคุณภาพดังนี้

"ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

 

IMG_0915.JPG - 2.11 MB IMG_3308.JPG - 2.87 MB
IMG_1522.JPG - 2.32 MB IMG_3950.JPG - 2.21 MB
IMG_3957.JPG - 331.53 KB IMG_9648.JPG - 782.39 KB
IMG_3977.JPG - 2.45 MB IMG_3984.JPG - 2.16 MB
IMG_3992.JPG - 2.87 MB IMG_39931.JPG - 1.92 MB
IMG_3998.JPG - 2.32 MB IMG_3999.JPG - 2.31 MB
IMG_0716.JPG - 130.42 KB IMG_1903.JPG - 1.51 MB

 

การทำยางแผ่นดิบ

เมื่อรวบรวมน้ำยางสดจากสวนแล้วกรองแยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนออก เติมสารทำให้น้ำยางจับตัว รีดเป็นแผ่นแล้วทำให้แห้ง โดยอาจทำเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง หรือยางแผ่นรมควัน ราคายางในท้องตลาดแตกต่างกันตามคุณภาพของแผ่นยางที่ผลิตได้ การทำยางแผ่นชั้นดีนั้นมีหลักการง่าย ๆ คือ ทำยางให้สะอาด รีดแผ่นยางให้บาง สีของแผ่นยางสม่ำเสมอ

IMG_3627.JPG - 2.81 MB

ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) เนื่องจากการผลิตยางแผ่นรมควันมีกรรมวิธีในการผลิต 2 แบบ คือ ผลิตจากยางแผ่นดิบและจากน้ำยางสด จึงใช้วัตถุดิบแตกต่างกันโดยเฉพาะวัตถุดิบหลัก และเนื่องจากการผลิตจากน้ำยางสดมีขั้นตอนมากกว่าการผลิตด้วยยางแผ่นดิบ วัตถุดิบที่ใช้จึงครอบคลุมมากกว่าการผลิตด้วยยางแผ่นดิบ วัตถุดิบที่แตกต่างจากการผลิตด้วยยางแผ่นดิบคือ น้ำยางสดและสารเคมี (ใช้กรดฟอร์มิคเพื่อช่วยให้น้ำยางจับตัว) อย่างไรก็ตามพบว่า การผลิตยางแผ่นรมควันของโรงงานส่วนใหญ่เป็นการผลิตจากยางแผ่นดิบ

 

RSS-3.jpg - 359.97 KB

 

IMG_9624.JPG - 497.23 KB065397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
4
11
65346
11
336
65397

Your IP: 44.192.254.173
Server Time: 2023-10-02 11:49:28